საქართველო

Philips-ის კონფიდენციალურობის შეტყობინება

Philips-ის კონფიდენციალურობის შეტყობინება

უკანასკნელი შესწორება შეტანილი იქნა [25 მაისი 2018]
კომპანიას Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, the Netherlands (ნიდერლანდები) ან მის აფილირებულ პირებს ან შვილობილ კომპანიებს („Philips“, „ჩვენი“, „ჩვენ“ ან „ჩვენს“) სურთ გაგარკვიოთ იმაში, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვამჟღავნებთ პირად მონაცემებს. მოცემული კონფიდენციალურობის შეტყობინების მიზანია დაგეხმაროთ იმის გაგებაში, თუ რაში მდგომარეობს ჩვენი კონფიდენციალურობის დაცვის საქმიანობა, კერძოდ, თუ რომელ პირად მონაცემებს ვაგროვებთ, რისთვის ხდება მოცემული მონაცემების შეგროვება, რას ვახორციელებთ მოცემულ მონაცემებთან დაკავშირებით, როგორ ვიცავთ მათ და ასევე, თუ რაში მდგომარეობს თქვენი პირადი უფლებები.
account data

რომელ პირად მონაცემებს ვაგროვებთ და რა მიზნით?

Third parties

თქვენი პირადი მონაცემების გაზიარება სხვა პირებისთვის

Protect Personal Data

როგორ ვიცავთ თქვენს პირად მონაცემებს?

Choices and Rights

თქვენთვის ხელმისაწვდომი უფლებები და ვარიანტები

Special info for parents

სპეციალური ინფორმაცია მშობლებისათვის

Contact

როგორ შეგვიძლია დაგიკავშირდეთ?